Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. 3. 2008

 

Goauldi

 

Goa´uldi v popředí Apophis a Amonet

 Parazitická rasa dobyvatelů. Goa’uld ke svému životu potřebuje tělo hostitele. Získává ho násilnou formou a vstupuje do něj zadní částí krku. Hostitele ovládá tak, že se mu ovine kolem páteře a ovládá jeho nervový systém. Goa’uldy rodí goa’uldí královny, které ovšem nejprve musejí získat kód života, tj. DNA, od druhu, který se má stát hostitelem, aby zajistily kompatibilitu Goa’ulda s hostitelem. Goa’uld se rodí s genetickou pamětí. Může žít tisíce let, pokud pravidelně používá sarkofág, který ho omlazuje, nebo pokud každých 400 let mění hostitele. Goa’uld prochází třemi životními stádii. Po narození žije goa’uldí larva v uměle udržovaném prostředí v jakési bezbarvé kapalině připomínající vzhledem vodu. Je obvykle umístěna spolu s ostatními ve speciálních nádobách a až do obřadu implantace se o ni starají jaffští kněží. Po určité době, když je larva připravena na implantaci, ji kněží při obřadu zvaném prim’ta implantují do těla Jaffy, kde žije v jeho břišním vaku až do své dospělosti. Jaffové slouží jako jakési inkubátory. Za to, že nosí malé Goa’uldy, kteří nahrazují jejich imunitní systém, se Jaffové těší dokonalému zdraví, dlouhému věku a jsou odolní téměř vůči všem nemocem. Třetí fáze nastává, když je dospělá larva vyjmuta z těla Jaffy a dostává tělo hostitele. Ovšem v seriálu jsme měli v epizodě Hathor možnost vidět, že první stádium bylo přeskočeno a larvy, které porodila Hathor (respektive nejsilnější larva) mohly být okamžitě implantovány. Mladé goa’uldí larvy jsou několik desítek centimetrů dlouhé a mají bílou barvu. Dospělé larvy jsou mnohem větší a jsou tmavší. Goa’uld má modrou krev. Goa’uldi mají v krvi stopy naquadahu (kromě primitivních formem Goa’uldů z P3X-888). Pokud Goa’uld zemře a hostitel zůstane naživu, Goa’uld se rozloží a hostitel ho absorbuje. Zůstane mu v těle jedinečná bílkovina.
Goa’uldi nepoužívají jen lidské hostitele. Používali i mnohem starší druhy. Za první hostitele je považována rasa Unasů. Unasové se zrodili ze stejných zárodečných vod jako Goa’uldi na planetě P3X-888. Goa’uldi byli původně predátory než se stali parazity. Ti, kteří použili Unase za své hostitele, se naučili používat bránu, opustili planetu a postupně se rozšířili po celé galaxii. Nejčastěji ovšem používají lidské hostitele. Podle pověsti Goa’uldi před tisíciletími objevili primitivní svět Tau’ri, tj. Zemi. Byl to první svět, kde se vyvinuly životní formy lidského typu. Goa’uldi primitivní bytosti z Tau’ri dokonale využili. Vybrali si z nich své hostitele, z dalších udělali Jaffy a celé velké skupiny přesídlili na jiné planety jako otroky, aby jim sloužili.
Pod trestem smrti je zakázáno, aby dva hostitelé Goa’uldů měli lidské dítě. Díky tomu, že se genetická paměť zakódovaná v goa’uldské DNA přenese na lidského potomka, zdědí dítě veškeré znalosti a tajemství Goa’uldů. Takovým dětem se říká Harsesis. Goa’uldi je nemilosrdně loví a zabíjejí. Takové dítě počal Apophis se Sha’re, hostitelkou Amaunet. Po dobu těhotenství Goa’uld spí a hostitelka má přístup k jeho vzpomínkám, ke genetické paměti. Kdyby se Goa’uld probudil, dítě by se narodilo mrtvé.
Goa’uldi používají vyspělé technologie. Asi nejznámější je tzv. „ozbrojená ruka“ - goa’uldská energetická zbraň, která se nasazuje na prsty a zápěstí ruky. Goa’uldi dále používají např. sarkofág, který je omlazuje a je schopen oživit člověka i jeho symbionta dokonce i po smrti, osobní ochranné štíty, zat’nik’ately, komunikační koule, léčebné zařízení, zařízení na ovládnutí mysli a přeprogramování osob, transportní kruhy atd. Mají ha’taky - mezihvězdné lodě schopné cestovat hyperprostorem napříč galaxií. Někteří Goa’uldi používají k ovládnutí svých poddaných různé drogy. Např. Hathor používala jakýsi růžový kouř s omamnými účinky, který působí pouze na muže a nepůsobí na Jaffy. Seth používal nish’tu - drogu v podobě zeleného kouře, která slouží k vymývání mozků osob, které ji vdechnou, ale rovněž nepůsobí na Jaffy ani Goa’uldy nebo Tok’ry. Apophis zase používal tzv. Sokarovu krev - silné narkotikum způsobující realistické halucinace.
Goa’uldi vládnou silou. Nemají jednotnou vládu, jejich společnost je feudální. Někteří jsou velcí a mocní králové, kteří vládnou mnoha světům jako jejich bohové. Mají vesmírné lodě a armády složené z otroků. Tito nejmocnější Goa’uldi patří k tzv. Vládcům Soustavy. Goa’uldů jsou tisíce, hodnost Vládců Soustavy mají pouze desítky z nich. Nejmocnějším Goa’uldem byl Ra. Po jeho smrti patří k nejvlivnějším Goa’uldům Apophis, Heru’ur, Sokar a Chronos, od 5. sezóny Anubis a Baal. Další Goa’uldi jsou např. Amaterasu, Amaunet, Bastet, Belus, Bynarr, Camulus, Eset (Isis), Hathor, Kálí, Klorel, Imhotep, Marduk, Moloc, Morrigan, Mot, Nefertum, Nirrti, Olokun, Pelops, Seth, Svarog, Tanith, Terok, Trofsky, Unas, Usirev (Osiris), Yu (v české verzi poněkud nepochopitelně Ti) , Zipacna atd. Vládci Soustavy mezi sebou neustále bojují o kontrolu nad svými doménami.
Vládci Soustavy jsou považováni svými poddanými za bohy. Např. Ra si vypůjčil náboženství a kulturu starých Egypťanů a použil to k zotročení lidí na Abydosu. Setkáváme se však nejen s mytologií starého Egypta (kromě Raa je to dále i Apophis, Hathor, Heru’ur, Sokar, Usirev (Osiris), Seth a další), ale i s mytologií řeckou (Chronos, Pelops), hinduistickou (Kálí, Nirrti), čínskou (Yu [Ti]) a dalšími.
Goa’uldi často využívají v boji nejen své Jaffy, ale i obyčejné lidi, které seberou na různých planetách. Je to běžné zvláště v případech, kdy jim hrozí porážka. Apophis takto naverboval obyčejné lidi jako řadové vojáky. Mladí vojáci byli přivedeni bránou z různých světů krátce před tím, než tým SG-1 zničil Apopisovu a Klorelovu loď, a byli trénováni jaffskými mistry (viz Rules of Engagement). Pokud chtějí Goa’uldi dobýt nějakou planetu, používají následující strategii. Vyšlou nejprve napřed zvědy, aby určili hodnotu planety, kterou si hodlají podrobit, a její zranitelnost. Když se žádný ze zvědů nevrátí, odradí je to od invaze. Pokud se rozhodnou zaútočit, začínají obvykle útokem z oběžné dráhy, jehož cílem je vyřadit obranu planety a vzbudit strach mezi obyvateli. Po útoku z orbity mají volné pole pro taktické údery proti zbylým pozemním cílům. K tomu používají bombardéry al-kesh a bojové letouny. Pak vysadí na povrch pěchotu. Když Goa’uldi nějakou planetu zničí, zanechají varování pro ostatní Goa’uldy a Jaffy. Jde o tzv. korush-nai (něco jako „Vrať se zpět!“) - symbol, který naznačuje, že planeta byla zničena Goa’uldy, kontaminována a její povrch je radioaktivní.
S Vládci Soustavy soupeřila o moc goa’uldská liga Linvris, která měla devět členů. Všichni byli nalezeni mrtví na planetě PY3-948 (viz Legacy). Byli zlikvidováni jedním z Machellových vynálezů na boj proti Goa’uldům (Machello byl jeden z významných bojovníků proti Goa’uldům).
Proti Vládcům Soustavy bojují Tok’rové. Tok’rové jsou vlastně také Goa’uldi, kteří se však kvůli odlišnému názoru na získávání hostitelů a na soužití s nimi s Goa’uldy rozešli před více než 2000 lety.

Technologie

> Anubisova ML
Obrazek


Poté co se Anubis dokázal povznést a nabyl některé vědomosti Antiků, byl schopen využít jejich technologie a zkombinovat ji se stávající technologií používanou Goa'uldy. Prvním a nejpůsobivějším výsledkem této snahy se stala jeho mateřská loď.
Tato loď je zhruba dvacetkrát větší než standardní Ha'tak . Loď je vybavena variací antických energetických štítů což ji činí imunní vůči jakkoliv silnému útoku goa'uldskými zbraněmi. V případě selhání štítů je plášť lodi navíc vyroben z materiálu, který dokáže pohltit většinu energetických výbojů.
Kromě modifikovaných energetických zbraní používaných Goa'uldy má loď dva speciální zbraňové systémy.
Prvním je antický výbojový generátor. Po jeho aktivaci vyšlehnou z "hrotů" lodě energetické výboje neznámé povahy, které vyhledávají zdroje energie v okolí lodi. Poté co je zdroj energie nalezen, výboj ho přetíží a zdroj vybuchne. Takto se Anubisovi podařilo jediným výstřelem zničit celou flotilu lodí vládců soustavy.
Druhým systémem je modifikované energetické dělo využívající šest goa'uldských očí. Těchto šest krystalů spojeno dohromady je samo o sobě extrémně efektivní zbraní. Anubis však její účinek dokázal ještě několiksetkrát zesílit a výsledkem je zbraň schopná jediným výstřelem rozmetat na kusy celou planetu.

> Kruhy
Transportní kruhy

Toto zařízení je schopné transportovat lidi, nebo věci. Mají menší dosah než Hvězdné Brány. Většinou se používají na dopravu osob z lodi na orbitu na povrch, či z lodí na jakákoliv místa na povrchu či pod ním. Při aktivaci zařízení se kolem přepravované věci vytvoří několik kruhů. Poté dojde k transportu věci či osob a kruhy zmizí ve směru transportu - nahoru či dolů. Systém transportu je od systému Brány odlišný. Probíhá tak, že se mezi dvěma body vytvoří světelné pojítko a transportovaná věc se po ní pohybuje jako kabina výtahu. V případě, že se do cesty transportu dostane jiná loď dojde k materializace osob či nákladu na její palubě.

> Intar

Intar je cvičná zbraň. Může mít podobu jakéhokoliv typu zbraně. Pozná se podle červeného krystalu, který je viditelně umístěn a pokud je zbraň aktivní slabě září.
Intar vystřeluje svazky energie, která dokáže člověka omráčit. Nedokáže ho však zabít ani mu poškodit zdraví, a to při libovolném počtu zásahů.
Tuto technologii převzali později Tauriové a používají ji k výcviku nových SG týmů.

> Komunikační koule

Toto zařízení je používáno pro komunikaci na velké vzdálenosti. Dokáže přenášet audio i video signál. Zatím jsou známy 3 různé velikosti tohoto zařízení.
Nejmenší má průměr zhruba 5 centimetrů, takže je vhodná ke špionážním účelům. Tato modifikace však nedokáže přenášet video signál.
Prostřední velikost má průměr 20cm a umožňuje již přenášet audio i video. Dva exempláře této technologie byly ukořistěny organizací NID, následně pak byla koule trochu upravena a používána ke komunikaci s mimozemskou základnou NID (díl 3x18 - Shades of Grey).
Největší koule má průměr 60 cm a je navíc vybavena antigravitační jednotkou, což jí umožňuje se vznášet ve vzduchu. Toto zařízení je většinou používáno pro předávání rozkazů armádám jaffů.

> Goauldské pozemní dělo


Goa'uldské pozemní dělo je modifikací zbraní používaných v goa'uldských kluzácích. Je mnohem výkonnější než tyčová zbraň, běžně se používá k obraně goa'uldských základen. Jeho mobilní verze se používají při rozsáhlých pozemních útocích.

> Loď třídy Al-kesh

Al-kesh je goa'uldský bombardér. Je zhruba stejně velký jako tel'tac, je však těžce vyzbrojen. Tento letoun je navržen na ničení vzdušných, pozemních i podzemních cílů. Má tři páry energetických děl přičemž jeden pár je umístěn ve spodní části na otočné platformě a umožňuje střelbu v rozsahu 360° horizontálně a 180° vertikálně. Dva další páry jsou umístěny vpředu a umožňují střelbu zhruba v rozsahu 90°. Kromě děl je al-kesh ještě vyzbrojen zbraněmi podobnými taurijským bombám. Tyto zbraně jsou používány především k ničení pozemních a podzemních cílů, nicméně není známa jejich konstrukce.
Al-kesh je vybaven slabými energetickými štíty a disponuje maskovacím zařízením. Toto zařízení však kvůli jeho energetické náročnosti nelze použít při střelbě. Loď má výbornou manévrovatelnost a je vybavena hyperpohonem; při dobyvatelských výpravách goa'uldů většinou doprovází ha'taky. Není však ani zdaleka tak rychlá jako ha'tak. Loď je také dostatečně velká na to, aby přepravila několik desítek bojovníků. Pro jejich výsadek na planetu ja al-kesh vybaven transportními kruhy.
I když se to nezdá, al-kesh má tak dobré vlastnosti, že zkušený pilot může s jedinou touto lodí zničit ha'tak aniž by utrpěl jediný zásah.

 
   
> Loď třídy Ha´tak

Ha'tak je nejpoužívanější goa'uldskou lodí. Má silné štíty, výkonné zbraňové systémy a je schopna cestování hyperprostorem.
Základem lodi je pyramida obvykle pískové barvy, v níž se nacházejí veškeré obyvatelné prostory lodi, energetický generátor a Pel'tak (můstek). Okolo této pyramidy je rozložen vnější plášť, kde se nacházejí emitory silového pole a zbraňové systémy.
Energetické pole chránící ha'taky je standardním go'uldským silovým polem, je tedy možné jím proniknout pomocí upravených konvenčních střel.
Každý ha'tak je vybaven dvěma typy zbraní. První typ slouží k ochraně lodi, případně k útoku na jinou loď. Durhý, silnější typ se nachází ve spodní části vnějšího pláště a slouží při dobývání nových planet. Tento typ zbraně vytváří dost silné energetické výboje na to, aby mohla loď při útoku na města a pozemní cíle zůstat na oběžné dráze.
Každý ha'tak je schopen přepravovat až 2000 bojovníků, kromě toho ještě nese 40 smrtících kluzáků.
Dodatečně může být ha'tak vybaven maskovací technologií která mu umožňuje se ve vesmíru zneviditelni - jelikož jde o goa'uldskou verzi této technologie, není funkční v atmosféře.
Každý vládce soustavy obvykle disponuje menší či větší flotilou těchto lodí.

> Loď třídy Tel'tac

Tel'tac je primárně určena pro přepravu nákladů nebo malých skupnek bojovníků. Tok'rové ji používají pro špionážní mise, jelikož je to jediná loď která je dost výkonná a zároveň dost malá na to, aby na ni mohli umístit maskovací zařízení.
Tel'tac disponuje standardním pulsním pohonem a hyperpohonem, který ji umožňuje létat maximálně 5x rychleji než světlo. Jako u všech goa'uldských hyperpohonů lze však jeho výkon neomezeně zvyšovat (díl 7x22 - The Lost City part 1).
Loď nemá žádné zbraňové systémy, nicméně je možné ji vybavit energetickým štítem. Primárním ochranným systémem lodi je maskovací zařízení (netýká se lodí které vlastní goa'uldi). Toto zařízení umožňuje loď nejen zneviditelnit, ale minimalizuje také energetické emise a emise plynů a částic vycházející z pulsního pohonu, takže loď je prakticky nedetekovatelná. Standardní maskovací zařízení nicméně nelze použít v atmosféře, existují však jeho upravené verze které činí loď doopravdy naprosto neviditelnou (díl 3x07 - Deadman Switch).
Loď disponuje transportními kruhy a sadou obvykle čtyř záchranných modulů.

> Loď třídy Nemis
Nová loď

Poté co SG-1 zničila prototyp Apophisovi mateřské lodi, rozhodl se Apophis postavit novou loď, ještě silnější. Tato loď má tak silné štíty a výkonné zbraně, že je schopna čelit útoku celé flotily ha'taků. Je to vlajková loď Apophisovy flotily.
Nemis je zhruba čtyřikrát větší než normální ha'tak. Její střední pyramida má 4 stupně. V nejnižším stupni lodi jsou hangáry pro kluzáky a tel'tacy a také se zde nachází hlavní reaktor. Ve druhém stupni jsou prostory pro přepravu armády Jaffů a také prostor pro umístění hvězdné brány. Třetí stupeň obsahuje ubikace posádky, je zde generátor štítu, hlavní lodní počítač a také pel'tac. Čtvrtý stupeň je vyhrazen Apophisovým komnatám. Nachází se zde sarkofág, záložní kontrolní centrum lodi a ubikace Apophisových osobních sluhů a osobní stráže.
Nemis je zároveň nejrychlejší lodí jakou kdy Goa'uldi postavili. Kromě toho je Nemis, jako všechny lodě Apophisovy flotily, vybavena maskovacím zařízením.

> Osobní energetický štít

Osobní energetický štít je vytvářen ozbrojenou rukou. Může být buď kulového tvaru, kdy je osoba uzavřena v jakési bublině, nebo válcového tvaru, kdy tvoří pouze stěnu obklopující určitou osobu.
Prvními typy těchto štítů mohly procházet jakékoliv předměty s malou kinetickou energií, tzn. například hozené předměty nebo šípy vystřelené z luku. U novějších typů těchto štítů je velikost této hranice nastavitelná až do té míry, že štítem neprojde naprosto nic.

> Ozbrojená ruka

Bezpochyby nejslavnější goa'uldská zbraň. jedná se vlastně o šperk doplněný o všelijaké obranné a útočné mechanismy. Zbraň má několik základních funkcí:
1) Spojení s myšlenkami oběti. Ozbrojená ruka dokáže pomocí energetického paprsku s modulovanou frekvencí na krátkou vzdálenost paralyzovat oběť. Během tohoto procesu je možné pomocí tohoto paprsku i komunikovat. Hostitel goa'ulda dokonce může takto předat oběti zprávu, jako jsme to viděli v díle 3x10 - Forever in a Day.
2) "Odhození" oběti. Není přesně známo jak toto funguje, nicméně předpokládá se že ozbrojená ruka dokáže generovat antigravitační vlny. Červený krystal, který je umístěn v dlani potom dokáže tyto vlny nasměrovat a zaměřit do jednoho bodu. Výsledkem je "odhození" oběti a také efekt "vlnění vzduchu" (to proto že gravitační vlny vytvářené rukou ovlivňují chod světelných paprsků).
3) Vytvoření osobního energetického štítu. Tato funkce byla do této zbraně přidána až později. Kvůli extrémním energetickým nárokům této technologie není možné štít udržet příliš dlouho - předpokládá se doba okolo 9 minut. Štít také nesnese přílišné zatížení - je schopen bez problému odolat výstřelům z tyčových zbraní a zat'nik'atelů, ale při výstřelu z pozemního děla nebo silnější zbraně štít nevydrží a zhroutí se.

> Sakrofág

Díky sarkofágu mohou Goa'uldi žít tisíce let. Toto zařízení dokáže oživovat a opravovat jakékoliv buňky a dokonce dokáže rekonstruovat zničenou nebo chybějicí část těla. Zařízení může použít jakýkoliv tvor, nicméně jeho opakované používání vyvolává silnou psychickou závislost (jeden z důvodů, proč jsou Goa'uldi tak zlí :-). Pokud je sarkofág používán několik stovek let, tělo se na něm stává fyzicky naprosto závislé; při nepoužívání pak následuje během několika hodin rozpad buněk, celková degenerace organismu a smrt.
První sarkofág byl vyroben před tisíci lety Goa'uldem Telchakem. Základem pro jeho výrobu se stalo antické léčebné zařízení, které bylo později ukryto na Tauri. Sarkofág emituje stejné, avšak mnohem slabší energetické vlny než toto zařízení. Tok'rové se dlouho pokoušeli vylepšit sakrofág tak, aby se dal použít bez jakýchkoliv vedlejších účinků, ale nikdy neuspěli. Proto jej také nikdy nepoužívají.
Kvůli své velikosti je sarkofág pro snadnější transport vybaven generátorem anitgravitačních vln.

> Letoun

Nejmenší goa'uldská vzdušná bojová jednotka. Jeden kluzák nese maximálně dva piloty, přičemž jeden ovládá řízení a druhý zbraňové systémy.
Každý kluzák je vybaven dvěma energetickými děly, velice výkonnou modifikací tyčové zbraně. Kluzáky jsou odolné vůči tyčovým zbraním a Zat'nik'atelům, ale absence jakýchkoliv štítů způsobuje že se dají sestřelit i taurijskými Stingery s raketami bez jakýchkoliv modifikací.
Kluzáky se vyznačují perfektní manévrovatelností a jsou schopny jak letů v atmosféře, tak letů ve vesmíru. Jelikož však nemají hyperpohon, jsou ve vesmíru používány převážně k obraně mateřských lodí.
Při přepravě jsou křídla kluzáků složena, což umožňuje uskladnění velkého množství těchto strojů na relativně malé ploše.

> Šokový granát

Tato zbraň je určena k prvotnímu útoku na protivníka. Po aktivaci se spustí odpočet nastavitelným v rozmezí zhruba 1 - 10 vtěřin. Po jeho skončení se zařizení aktivuje.
Tento granát vyzařuje extrémně silné světlo, jehož intenzita dokáže protivníka omráčit; nepoškozuje však žádné zrakové nervy. Granát je účinný na vzdálenost asi 6 metrů, přičemž v tomto okruhu není třeba aby se protivník přímo díval do zdroje světla.

> Šest goa'uldích očí

Kulaté sploštělé krystaly mající zhruba 10 cm v průměru, většinou zasazené do bohatě zdobeného zlatého rámu bez nápisů. Podle legend poskytují svému vlastníkovi neuvěřitelnou moc. Každé oko samo o sobě je extrémně účinnou zbraní. Zároveň je každé oko zdrojem energie a kontrolním mechanismem. Pokud se tyto oči spojí, vytvoří zbraň tak mocnou, že daleko překonává asgardské zbraně a dokonce se vyrovná antickým energetickým zbraňovým systémům. Tuto zbraň použil Anubis ke zničení flotily vládců soustavy a ke zničení celého Abydosu.
Zatím jsou známi pouze čtyři držitelé oka. Jedním z nich byl Ra, druhým byl Marduk, který kdysi ukradl oko Tiamatovi, dalšími byli Osiris a Anubis.
Goa'uldské oči jsou zatím jedinou známou technologií, která byla vyvinuta Goa'uldy. Nejedná se tedy o kopii ani úpravu žádné starší technologie. Autor této technologie není znám, nicméně zdá se, že oči byly vyrobeny v počátcích vlády Goa'uldů v naší galaxii. Po jejich vyrobení však musel být jejich autor zabit, protože žádné další podobně vyspělé technologie pocházející přímo od Goa'uldů nejsou známy, ani o nich nejsou zmínky v legendách.

> Tyčová zbraň

Zbraň typická pro Jaffské bojovníky. Tato zbraň je zhruba 2 metry dlouhá. V přední části je hlavice, ze které po otevření vystřelují svazky přehřáté plazmy. V zadní části zbraně je protizávaží, obsahující mimo jiné i nádobku s tekutým naquadahem, který slouží jako zdroj energie.
Kromě střelby umožňuje tato zbraň i boj zblízka. Díky její malé hmotnosti a extrémní pevnosti slitiny ze které je vyrobena ji lze použít jako obyčejnou tyč.
Upravenou verzi této zbraně používají bojovníci Sodan. Jejich zbraně mají poloviční délku a rukojeť je mírně zahnutá. Nádobka s tekutým naquadahem je zmenšena a posunuta dovnitř rukojeti. Tyto úpravy umožňují účinnější boj zblízka.

> Vesmírná stanice

Tato prastará vesmírná stanice se nachází v soustavě Hassara. Původně se jednalo o goa'uldskou mateřskou základnu, ale stanice byla ostatními Goa'uldy napadena a vyřazena ještě před svým úplným dokončením. Později byla opravena a prohlášena za neutrální území, které všichni vládci soustavy respektují.
Stanice je vybavena nejsilnějšími známými goa'uldskými energetickými štíty a má také velice účinné zbraňové systémy. Její obranné mechanismy jsou natolik účinné, že dokáže přestát útok celé flotily goa'uldkých mateřských lodí.
Jelikož se zde konají nejdůležitější jednání vládců soustavy, nejsou na její palubě povoleny žádné zbraně. Stanice nemá ani jediné transportní kruhy, aby se zajistilo naprosté bezpečí jednajících. Jediný přístup do stanice je pomocí nákladních lodí - jiné lodě, pokud se objeví v její blízkosti, jsou okamžitě zničeny.

> Vo'cume

 Vo'cume je zařízení sloužící k nahrávání obrazu a zvuku. Nahraný obraz lze promítnout jako hologram.
Toto zařízení má vstupní interfejs, což umožňuje jeho propojení s taurijskými počítači. Toho bylo využito v díle 3x09 - Rules of Engagement kdy byla do tohoto zařízení nahrána Apophisova smrt.

> Vojenský transportér


Tato speciálně navržená loď používaná Goa'uldy slouží výhradně k transportu Jaffů. Loď není vybavena žádným druhem energetických zbraní, má však silné štíty a plášť, což jí poskytuje dostatečnou ochranu před útokem.
Loď je vybavena hyperpohonem a dokáže najednou přepravit okolo 300 Jaffů. Běžně doprovází goa'uldské Ha'taky a Al'keshe.

> Zat'nik'tel

Malá ruční energetická zbraň. Narozdíl od tyčových zbraní však nevystřeluje svazky plasmy, ale čisté energetické výboje. První zásah dokáže cíl omráčit, ale ne usmrtit. Druhý zásah ho usmrtí a třetí zásah dokáže jakýkoliv menší objekt dezintegrovat (zapředpokladu, že mezi zásahy je rozmezí maximálně 10 vteřin).
Přesný princpip funkce této zbraně není znám. Ne její levé straně se v rukojeti nachází tlačítko, které zbraň aktivuje. Po stisknutí se zbraň "rozloží" a je připravena k výstřelu. Při výstřelu je nejprve vystřelen vodící paprsek, což je modifikovaný pulsní modrý laser (neboli ta rovná modrá svítící čára). Tento paprsek sám o sobě je neškodný a slouží k transportu energetických vln. Poté následuje vypuštění energetických vln, které sledjí vodící paprsek (neboli ty modré vlnovky co tam vždycky lítají).

Autor:  Apophis