Jdi na obsah Jdi na menu
 


Válka a svět po roce 2011

2. 12. 2007

« Válka a svět po roce 2011

 

Válku rozpoutá nějaký starý státník - na vrcholu blahobytu přijde nečekaně válka. V jedenáctém - ke konci r.2010 nebo začátkem 2011. V této válce bude hlavní úder namířen proti Velké Británii.

 

To jsou zajisté neradostné vyhlídky pro začátek tohoto tisíciletí. V roce 2015 se bude svět nacházet doslova v troskách . Ale to nejhorší, co si světové dějiny v příštích letech připíší na účet, teprve přijde.Už ve 20. století bylo vždy s poraženými agresory tvrdě zúčtováno; po skončení této - první skutečně globální - války, to proběhne zvláště tvrdým způsobem. Podle Nostradama bude vzájemná nenávist křesťanů a muslimů pravou příčinou vzniku války. Ta skončí pomsti-chtivým tažením, v němž má být zničena Kaaba, největší svátost islámu.

 

Nostradamus se na toto tažení, jehož důsledky zná, dívá s obavami. Se slovy "v Římě bude zvolen syn krvavé vlny" odsuzuje papeže, který volá po tažení volá. Co bude dál? Oběti války mají co dělat samy se sebou, celé oblasti jsou neobyvatelné, protože byly zasaženy chemickými bojovými látkami, infrastruktura zemí je rozbita.

 

Nostradamus popisuje situaci na severní polokouli s tím, že náplní života lidí, co přežili, budou modlitby. Šok odezní a jedinci, kteří včas odešli na jižní polokouli či do hor, se vrátí a začnou budovat nový život. A jak jinak: Na celé severní polokouli začnou boje o pozemky a půdu, státní hranice...

 

« Naše a budoucí doba očima proroka

 

" V boha věříme, " napsali praotcové Spojených států amerických (převážně svobodní zednáři a svobodomyslné duše) na svá nová platidla. Vyzdobili bankovky egyptskou pyramidou, okem Boha a tajemným mottem : "Annuit Coeptis Novus Ordro Seclorum." To znamená: "Nový pořádek světa slibuje nový začátek."
Peníze jsou svým způsobem moderní magií - každý sleduje jen události na burze..

 

Lidé při jedné neobvyklé expedici záznamy, které nejenže potvrdí staré biblické texty, ale též objasní pozadí některých věcí v nich obsažených, jež jsou nám dosud nejasné. Mnohé zprávy o Mojžíšovi budou nečekaně doplněny a vyjasněny. Pod tlakem tohoto nového nálezu a poznatků zkorigují svá dogmata jak křesťané, tak židé.

 

V průběhu několika let se Islám rozšíří po celé jižní Evropě.

 

Co se větších válečných konfliktů týká, jeden vypukne okolo r.2011 na severní polokouli (třetí světová válka - Severní Amerika,Evropa,Asie). Válečný střet znamená údery a proti údery, které povede anglicky mluvící dvojstátí "Anglie a Amerika" (aspoň tak to vidí Nostradamus) proti světovému společenství všech islámských států, a naopak. Hrůzný přízrak války v r.2011 je reálný, neboť islámské státy by mohly intrikami přetáhnou na svou stranu některé státy bývalého SNS. Nakonec válku nikdo nebude chtít. "Mešita je ponížena, papežský stolec povýšen," říká Nostradamus a varuje křesťany, kteří přežili, před odvetnými trestnými akcemi proti muslimům. Tato pomsta, která se bohužel přes papežovo varování uskuteční, bude příčinou nesmiřitelného nepřátelství mezi křesťany a muslimy a následným vyvražděním většiny křesťanů.

 

Jako byl ve 20. století vědcem číslo jedna Albert Einstein, tak budou v příštích letech vážení tři vědci, kteří vyvinou levnou, bezproblémovou a výkonnou technologií k získání prakticky nevyčerpatelného zdroje energie. Žádný vědecký počin všech dob se nedá srovnat s významem objevů těchto tří mužů.


Do kosmu budou umístěny velké počítače, protože v tamních podmínkách budou optimálně fungovat. Naše planeta bude v noci uměle osvětlena. (Kupříkladu v r.1993 proběhla televizí zpráva, podle níž Rusko zaměřilo na Zemi prostřednictvím oběžné družice sluneční reflektor, aby ozářil část Sibiře, na níž je v zimě téměř neustálá tma.)

Bude odhaleno několik velkých tajemství vědy o vzniku a funkci slunce ve vesmíru. Člověk dokonce dokáže zažehnout umělé slunce! ( Tím se jasněji odkrývá výše uvedený "nevyčerpatelný zdroj energie", umělé slunce - fúzní reaktor, který dokáže stejně jako Slunce přeměňovat Vodík jadernou reakcí na Helium. )

 

Zbraně a zbrojní systémy budou vždy nelidské. Okolo r.2013 dojde k prvnímu nasazení klimatických zbraní. Budou vznikat kosmické stanice. Častým sporem bude zásobování kosmických stanic a péče o ně. Bude na nich žít čím dál tím více lidí. Tyto stanice jsou jedinou nadějí na přežití lidstva jako druhu, doposud vegetujícího na zničené Zemi, kterou bombardují kosmická tělesa v důsledku změn v silových poměrech sluneční soustavy. Obyvatelé stanic budou potřebovat přísun potravin, ze Země jim ho možná budou odepírat.

 

Nejvyšším cílem bude dosáhnout zkřížení rostlin se zvířaty, aby se dala vyrobit umělá živočišná bílkovina.( Už dnes byly v USA rybí geny uměle "vbudovány" do rajčat, aby získala lepší vlastnosti. ) Příští vývoj bude zaměřen na vyřešení problému stárnutí a jeho genetické ovlivnění.

 

Příroda naší planety stojí před drastickou proměnou. Oteplování ovzduší a odtávání ledovců na obou pólech způsobí africké podnebí v Itálii a Norsko postihne jihoněmecké klima. Velké oblasti kontinentu naopak kvůli "době ledové" ztratí zelenou vegetaci až do r.2600. Viděli jsme už dříve, že věštec poukazuje na nebezpečí požáru v amazonských deštných pralesích a varuje před neuváženými zásahy.